O SES RAP BAŞVURU

 • TV8/ACUN MEDYA YARIŞMA BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

  1. TARAFLAR

  • TV8, ACUN MEDYA ve http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

  1. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile TV8 ve ACUN MEDYA ile paylaşmıştır. TV8 ve ACUN MEDYA, paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanabilecektir. Başvuru Sahibi, TV8 ve ACUN MEDYA’nın paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda TV8 ve ACUN MEDYA’dan hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nu doldururken kullanmış olduğu videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Yarışma Kayıt Formu’nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve TV8 ve ACUN MEDYA’nın ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.

  • Başvuru Sahibi, YARIŞMA, TV8 ve ACUN MEDYA’nın ve grup şirketlerinin YARIŞMA dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece TV8 ve ACUN MEDYA yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.

  • 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda yarışmacı olmaya hak kazansalar bile yarışmaya katılamazlar.

  • Başvuru Sahipleri’nin Yarışma Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler TV8 ve ACUN MEDYA’nın veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.

  • TV8 ve ACUN MEDYA yarışma formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Yarışma Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi’ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.

  1. TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

  • TV8, ACUN MEDYA ve http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

 • TV8/ACUN Medya Yarışma Başvuru Taahhütnamesini okudum ve kabul ediyorum
 • ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.
  KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
  YARIŞMACI ADAYI AYDINLATMA METNİ

   

  Revizyon Tarihi: ……

  1. Amaç

  Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş. (“Acun Medya” veya “Şirket”), O Ses Rap yarışmacı adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.  

  Yarışmacı adayı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

  • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.   

  İşbu Aydınlatma Metni ile Acun Medya tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

  1. Yarışmacı Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

  Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, yarışmacı adaylarına ait kişisel veriler şunlardır;

  Kişisel Veri Kategorisi

  Kişisel Veri

  Kimlik

  Ad, soyad, mahlas, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum

  İletişim

  Ev adresi, yaşadığı ülke ve şehir, cep telefonu numarası, diğer telefon numarası, e-posta adresi

  Mesleki Deneyim

  Meslek bilgisi

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Fotoğraf, kişinin videosunda yer alan ses ve görüntü

  Diğer Bilgiler

  Büyüdüğü semt, en son mezun olunan okul ve bölüm, sahip olunan çocuk bilgisi, eğitim durumu, müzik yeteneğine ve deneyimlerine ilişkin bilgiler, varsa daha önceki program/yarışma deneyimleri, kişinin kendisi, hayatı ve hedefleri ile ilgili görüşleri, hobileri, facebook hesabı, instagram hesabı, twitter hesabı, twitch hesabı, tiktok adresi, youtube kanalı/adresi

   

  Kişisel verileriniz başvuru yapmış olduğunuz internet sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz formda yer alan bilgi ve belgeler aracılığı ile elektronik ortamlarda ve stüdyo ziyaretiniz sırasında fiziksel ortamlarda görsel ve işitsel kayıt cihazları ile toplanmaktadır.

  1. Yarışmacı Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

  Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızın bulunduğu durumlarda ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak işlenecektir.

  Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir.

   

  İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz

  Kişisel Verileri

  İşleme Amacı

  Dayanılan Hukuki Sebep

  Kimlik

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

  İletişim

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

  Mesleki Deneyim

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

   

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

  Diğer Bilgiler

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

   

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

  1. Yarışmacı Adaylarının Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

  Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

  Aktarımın Amacı

  Alıcı Grubu

  • Acun Medya faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
  • Grup şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar
  • İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
  • İş ortakları
  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
  • Tedarikçiler
  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanılan uygulama/sistemlerin sunucularının yurtdışında yer alması
  • Yurtdışında bulunan tedarikçiler

   

  1. İlgili Kişilerin Sahip Olduğu Haklar

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Acun Medya, KVKK’dan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla kabul edecektir. Acun Medya, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

  İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline intranetten, https://www.tv8basvuru.com/basvuru/turkiye-rapcisini-ariyor/1  linkinden, ulaşabilirsiniz.

   

  Adres   : Levent Mah. Hayat Sk. No: 4 Beşiktaş/İstanbul

  E-posta : kvkkbasvuru@acunmedya.com

  KEP     : acunmedya@hs01.kep.tr

 • (*) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım, onaylıyorum.
 • ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
  YARIŞMACI ADAYI AÇIK RIZA METNİ
  (O SES RAP)

   

   

  ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş. (“Acun Medya”)’nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Yarışmacı Adayı Aydınlatma Metni’nde açıklandığı üzere;

   

  1. Ad, soyad, mahlas, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, ev adresi, yaşadığım ülke ve şehir, cep telefonu numarası, diğer telefon numarası, e-posta adresi, meslek bilgisi, fotoğraf, videomda yer alan ses ve görüntü, büyüdüğüm semt, en son mezun olunan okul ve bölüm, sahip olunan çocuk bilgisi, eğitim durumu, müzik yeteneğine ve deneyimlerine ilişkin bilgiler, varsa daha önceki program/yarışma deneyimleri, kendim, hayatım ve hedeflerim ile ilgili görüşlerim, hobilerim, facebook hesabı, instagram hesabı, twitter hesabı, twitch hesabı, tiktok adresi, youtube kanalı/adresi bilgilerimi diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlemesine ve tarafımla iletişime geçmesine ve

   

  1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanılan uygulama/sistemlerin sunucularının yurtdışında yer alması sebebiyle ad, soyad, mahlas, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, ev adresi, yaşadığım ülke ve şehir, cep telefonu numarası, diğer telefon numarası, e-posta adresi, meslek bilgisi, fotoğraf, videomda yer alan ses ve görüntü, büyüdüğüm semt, en son mezun olunan okul ve bölüm, sahip olunan çocuk bilgisi, eğitim durumu, müzik yeteneğine ve deneyimlerine ilişkin bilgiler, varsa daha önceki program/yarışma deneyimleri, kendim, hayatım ve hedeflerim ile ilgili görüşlerim, hobilerim, facebook hesabı, instagram hesabı, twitter hesabı, twitch hesabı, tiktok adresi, youtube kanalı/adresi bilgilerimi yurt dışında bulunan sunuculara ve tedarikçilere aktarmasını

  kabul ediyorum.

   

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek geri alabilir ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

 • (*) Yarışmaya ilişkin bilgilerin işlenmesine dair muvafakatnameyi okudum anladım ve onaylıyorum
 • MALİ HAK DEVİR BEYANI

  1. Devralan-Yapımcı             : ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZ. A.Ş.

  Yapımcı tarafından belirlenecek Yayıncı Kuruluş ve/veya Mecra’da yayınlanacak yarışma/programa ilişkin, televizyon kanalları, birden fazla yayın hizmetinin sinyal haline getirilerek kablo, uydu veya benzer teknik yöntemle şifreli veya şifresiz yayınla izleyiciye sunulduğu  her türlü dijital platform, Youtube, internet ve mobil iletim araçları dahil her türlü mecra üzerinden yayınlanacak her türlü çekime (fotoğraflar ve tanıtım, reklam çekimleri de dahil olmak üzere) Yarışmacı Adayı Başvurusu kapsamındaki katılımlarım (“Katılım”) nedeniyle;

  1. Program’ın mali, fikri ve mülkiyet haklarının Yapımcı’ya ait olduğunu ve Program’da yer alması ile ilgili 5648 S. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. Maddesi uyarınca sahip bulunduğu/bulunacağı eser sahibi haklarını ve komşu haklarını ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. Maddesinde düzenlenen “İşleme” hakkını, 22. Maddesinde düzenlenen “Çoğaltma” hakkını, 23. Maddesinde düzenlenen “Yayma” hakkını”, 24. Maddesinde düzenlenen “Temsil” hakkını, 25. Maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla (televizyon,  radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS,  internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla) umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Sözleşme’de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı’ya devrettiğimi/ devredeceğimi,
  2. Program’ın/Yarışma’nın, YAPIMCI tarafından, birden fazla yayın hizmetinin sinyal haline getirilerek kablo, uydu veya benzer teknik yöntemle şifreli veya şifresiz yayınla izleyiciye sunulduğu internet iletim metodunu kullanan her türlü cihaz aracılığıyla AVOD, VOD, SVOD, Ad-VOD, Bulut’a [cloud computing] kaydetme, offline yayın [internet aracılığıyla eseri kaydedip daha sonra eserin, internet olmaksızın izlenmesine imkan veren izlenme yöntemi] dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kaydederek [download edilerek] veya kaydetmeyerek [streaming formatında] izlenmeye imkan veren her türlü talebe bağlı izlenme şekli, web, Catch Up, Mobil TV, Connected TV/Smart TV/Hybrid TV, IPTV, Web TV, İnternet TV, OTT vb. izlenme ve yayın şekli/yöntemleri ile ve bu izlenme ve yayın şekilleriyle sınırlı olmaksızın Sözleşme’nin imza Tarihi’nde var olan ya da imza Tarihi’nden sonra geliştirilecek, internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü izlenme ve yayın şekliyle ve İmza Tarihi’nde var olan ya da İmza Tarihi’nden sonra geliştirilecek internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü cihaz aracılığıyla Platform üzerinden umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Protokol’de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı’ya devrettiğimi/ devredeceğimi; özellikle belirtmek gerekir ki işbu maddede belirtilen umuma iletimin gereği olarak, ilgili Yapım’ın FSEK’in 21’inci maddesinde “İşleme”, 22’nci maddesinde “Çoğaltma”, 23’üncü maddesinde “Yayma”, 24’üncü maddesinde “Temsil” ve 25’inci maddesinde İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakkı adı altındaki mali haklarını ve FSEK’in 80-1’inci maddesinde belirtilen icracı sanatçılara ait komşu hakları, 80-2’nci maddesinde belirtilen yapımcıya ait hakları (bağlantılı hakları) da  kapsadığını kabul ettiğimi,
  3. Yapımcı’nın yurt içinde ve yurt dışında, Program’ın işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (televizyon,   dijital latform, radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS,  internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla)  umuma iletimi ve yeniden iletimi haklarını herhangi bir sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yasalar ve işbu Sözleşme’de yer alan kurallar çerçevesinde kullanmak ve dilerse tüm bu hakları sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel üçüncü kişilere devretmek, satmak, kiralamak ve kullandırmak yetkisine sahip olduğunu kabul ettiğimi,
  4. Yapımcı’nın mali ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı Yapımcı’dan herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı,

  kabul ve beyan ile bu konuların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  İşbu Mali Hak Devir Beyanı’nı  herhangi bir baskı altında kalmaksızın, tamamen özgür iradem ile kabul ederim.

   

 • (*) Mali hak devir beyanını okudum anladım.