KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

YARIŞMACI ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

  Veri Sorumlusu: TV8 TV Yayıncılık A.Ş. 
  Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii No:29 Sarıyer/İstanbul
 

TV8 TV Yayıncılık A.Ş.  (“TV8”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz yarışmacı adaylarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Faaliyetlerimizin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması kapsamında siz yarışmacı adaylarımızın aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad

Soyad

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Cinsiyet

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Cep Telefon Numarası

Adres 

Yaşanılan Ülke

Yaşanılan Şehir 

E-Posta Adresi 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim ve Kimlik Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Meslek Bilgisi

Mezun Olunan Okul bilgileri

Medeni Durum

Sahip Olunan Çocuk Sayısı 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yarışmaya İlişkin Bilgiler kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK madde 5 uyarınca açık rızanız olması halinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fotograf

Video 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla ve stüdyo ziyaretleriniz sırasında görsel ve işitsel kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Yarışmaya İlişkin Diğer Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sosyal Medya hesaplarının link bilgileri 

Daha önce katılınan televizyon programı bilgisi

Yarışmacı Adayının Yeteneklerine ve Özelliklerine İlişkin Bilgiler

Hedeflerine ve Başarılarına İlişkin Bilgiler

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yarışmacı Adayının Programa Katılmasının Uygun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

  

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 

Kişisel verileriniz, 

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Yurt dışı aktarım bulunmamaktadır. 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmüş ise ilgili süre sonunda, öngörülmemiş ise KVKK’ya uygun makul süre sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

haklarına sahipsiniz. 

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu   aracılığıyla;