MALİ HAK DEVİR BEYANI

1. Programın Adı                : “MASTERCHEF”

2. Devralan-Yapımcı             : ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.

Yapımcı tarafından belirlenecek Yayıncı Kuruluş ve/veya Mecra’da yayınlanacak MASTERCHEF programına ilişkin, televizyon kanalları, Youtube, internet ve mobil iletim araçları dahil her türlü mecra üzerinden yayınlanacak her türlü çekime (fotoğraflar ve tanıtım, reklam çekimleri de dahil olmak üzere) Yarışmacı Adayı Başvurusu kapsamındaki katılımlarım (“Katılım”) nedeniyle;

  1. Program’ın mali, fikri ve mülkiyet haklarının Yapımcı’ya ait olduğunu ve Program’da yer alması ile ilgili 5648 S. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. Maddesi uyarınca sahip bulunduğu/bulunacağı eser sahibi haklarını ve komşu haklarını ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. Maddesinde düzenlenen “İşleme” hakkını, 22. Maddesinde düzenlenen “Çoğaltma” hakkını, 23. Maddesinde düzenlenen “Yayma” hakkını”, 24. Maddesinde düzenlenen “Temsil” hakkını, 25. Maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla (televizyon,  radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS,  internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla) umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Sözleşme’de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı’ya devrettiğimi/ devredeceğimi,
  2. Program’ın/Yarışma’nın, YAPIMCI tarafından, internet iletim metodunu kullanan her türlü cihaz aracılığıyla AVOD, VOD, SVOD, Ad-VOD, Bulut’a [cloud computing] kaydetme, offline yayın [internet aracılığıyla eseri kaydedip daha sonra eserin, internet olmaksızın izlenmesine imkan veren izlenme yöntemi] dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kaydederek [download edilerek] veya kaydetmeyerek [streaming formatında] izlenmeye imkan veren her türlü talebe bağlı izlenme şekli, web, Catch Up, Mobil TV, Connected TV/Smart TV/Hybrid TV, IPTV, Web TV, İnternet TV, OTT vb. izlenme ve yayın şekli/yöntemleri ile ve bu izlenme ve yayın şekilleriyle sınırlı olmaksızın Sözleşme’nin imza Tarihi’nde var olan ya da imza Tarihi’nden sonra geliştirilecek, internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü izlenme ve yayın şekliyle ve İmza Tarihi’nde var olan ya da İmza Tarihi’nden sonra geliştirilecek internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü cihaz aracılığıyla Platform üzerinden umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Protokol’de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı’ya devrettiğimi/ devredeceğimi; özellikle belirtmek gerekir ki işbu maddede belirtilen umuma iletimin gereği olarak, ilgili Yapım’ın FSEK’in 21’inci maddesinde “İşleme”, 22’nci maddesinde “Çoğaltma”, 23’üncü maddesinde “Yayma”, 24’üncü maddesinde “Temsil” ve 25’inci maddesinde İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakkı adı altındaki mali haklarını ve FSEK’in 80-1’inci maddesinde belirtilen icracı sanatçılara ait komşu hakları, 80-2’nci maddesinde belirtilen yapımcıya ait hakları (bağlantılı hakları) da  kapsadığını kabul ettiğimi,
  3. Yapımcı’nın yurt içinde ve yurt dışında, Program’ın işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (televizyon,   radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS,   internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla)  umuma iletimi ve yeniden iletimi haklarını herhangi bir sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yasalar ve işbu Sözleşme’de yer alan kurallar çerçevesinde kullanmak ve dilerse tüm bu hakları sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel üçüncü kişilere devretmek, satmak, kiralamak ve kullandırmak yetkisine sahip olduğunu kabul ettiğimi,
  4. Yapımcı’nın mali ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı Yapımcı’dan herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı,

kabul ve beyan ile bu konuların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Mali Hak Devir Beyanı’nı  herhangi bir baskı altında kalmaksızın, tamamen özgür iradem ile başvuru tarihimde kabul ettim.