CEVAP VER TÜRKİYE BAŞVURU

 • TV8 TV YAYINCILIK AŞ.
  YARIŞMA BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

  • 1. TARAFLAR

  • TV8 ve https://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.
    

  • 2. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu'nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu'ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile TV8 ile paylaşmıştır. TV8 paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanabilecektir. Başvuru Sahibi, TV8'in paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda TV8'den hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu'nu doldururken kullanmış olduğu videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Yarışma Kayıt Formu'nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve TV8'in ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.

  • Başvuru Sahibi, YARIŞMA, TV8'in grup şirketlerinin YARIŞMA dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu'nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece TV8 yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.

  • 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda yarışmacı olmaya hak kazansalar bile yarışmaya katılamazlar.

  • Başvuru Sahipleri'nin Yarışma Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler TV8'in veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.

  • TV8 yarışma formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Yarışma Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi'ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.

  • 3. TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

  • TV8 ve http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

  YARIŞMACI ADAYI AYDINLATMA METNİ

   

    Veri Sorumlusu: TV8 TV Yayıncılık A.Ş. 
    Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii No:29 Sarıyer/İstanbul
   

  TV8 TV Yayıncılık A.Ş.  ("TV8") olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz yarışmacı adaylarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Faaliyetlerimizin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması kapsamında siz yarışmacı adaylarımızın aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.

   

  Kimlik Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Ad

  Soyad

  Doğum Tarihi

  Doğum Yeri

  Cinsiyet

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK`nın 5`inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Cep Telefon Numarası

  Adres 

  Yaşanılan Ülke

  Yaşanılan Şehir 

  E-Posta Adresi 

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK`nın 5`inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Mesleki Deneyim ve Kimlik Bilgisi

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Meslek Bilgisi

  Mezun Olunan Okul bilgileri

  Medeni Durum

  Sahip Olunan Çocuk Sayısı 

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Yarışmaya İlişkin Bilgiler kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK madde 5 uyarınca açık rızanız olması halinde işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Bilgiler

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Fotograf

  Video 

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK`nın 5`inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla ve stüdyo ziyaretleriniz sırasında görsel ve işitsel kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Yarışmaya İlişkin Diğer Bilgiler

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Sosyal Medya hesaplarının link bilgileri 

  Daha önce katılınan televizyon programı bilgisi

  Yarışmacı Adayının Yeteneklerine ve Özelliklerine İlişkin Bilgiler

  Hedeflerine ve Başarılarına İlişkin Bilgiler

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yarışmacı Adayının Programa Katılmasının Uygun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi 

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK`nın 5`inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

    

  Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

   

  Kişisel verileriniz, 

  • TV8 faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş.`ne,

  • İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları`na,

  • Tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetin sağlanabilmesi adına, fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla Tedarikçiler`e 

  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları`na aktarılabilecektir. 

   

  Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

  Yurt dışı aktarım bulunmamaktadır. 

  Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

  Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmüş ise ilgili süre sonunda, öngörülmemiş ise KVKK`ya uygun makul süre sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

   

  KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz. 

   

  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

  • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii No:29 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle mngtv@hs03.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

  • Başvuru Sahibi`nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse "Başvuru Formu" doldurmak suretiyle kvkkbasvuru@tv8.com.tr   adresine e-posta göndererek,

  • İlgili Kişi tarafından TV8`e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkkbasvuru@tv8.com.tr adresimize göndererek TV8`e iletebilirsiniz.

 • TV8 TV Yayıncılık A.Ş.
  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin 

  Cevap Ver Türkiye Yarışmacı Adayı Açık Rıza Metni  


  TV8 TV Yayıncılık A.Ş.`nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Cevap Ver Türkiye Yarışmacı Adayı Aydınlatma Metni`nde açıklandığı üzere; 

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, boy, kilo, meslek, mezun olunan okul bilgileri, medeni durum ve sahip olunan çocuk sayısına ilişkin kişisel verilerimin işlenmesini ve Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş., İş Ortakları, Tedarikçiler`e aktarılmasını, 

  • TV8 TV Yayıncılık A.Ş. bünyesinde yayınlanan diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak tarafımla iletişime geçilmesini

  kabul ediyorum.  

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman kvkkbasvuru@tv8.com.tr adresine e-posta göndererek geri alabilir ve KVKK`nın 11. maddesinde yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

   
 • MALİ HAK DEVİR BEYANI

   

  1. Devralan-Yapımcı             : TV8 TV YAYINCILIK A.Ş 

   

  Yapımcı tarafından belirlenecek Yayıncı Kuruluş ve/veya Mecra`da yayınlanacak yarışma/programa ilişkin, televizyon kanalları, birden fazla yayın hizmetinin sinyal haline getirilerek kablo, uydu veya benzer teknik yöntemle şifreli veya şifresiz yayınla izleyiciye sunulduğu her türlü dijital platform, Youtube, internet ve mobil iletim araçları dahil her türlü mecra üzerinden yayınlanacak her türlü çekime (fotoğraflar ve tanıtım, reklam çekimleri de dahil olmak üzere) Yarışmacı Adayı Başvurusu kapsamındaki katılımlarım ("Katılım") nedeniyle;

  Program`ın mali, fikri ve mülkiyet haklarının Yapımcı`ya ait olduğunu ve Program`da yer alması ile ilgili 5648 S. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu`nun 80. Maddesi uyarınca sahip bulunduğu/bulunacağı eser sahibi haklarını ve komşu haklarını ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu`nun 21. Maddesinde düzenlenen "İşleme" hakkını, 22. Maddesinde düzenlenen "Çoğaltma" hakkını, 23. Maddesinde düzenlenen "Yayma" hakkını", 24. Maddesinde düzenlenen "Temsil" hakkını, 25. Maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla (televizyon,  radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS,  internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla) umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Sözleşme`de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı`ya devrettiğimi/ devredeceğimi,

  Program`ın/Yarışma`nın, YAPIMCI tarafından, birden fazla yayın hizmetinin sinyal haline getirilerek kablo, uydu veya benzer teknik yöntemle şifreli veya şifresiz yayınla izleyiciye sunulduğu internet iletim metodunu kullanan her türlü cihaz aracılığıyla AVOD, VOD, SVOD, Ad-VOD, Bulut`a [cloud computing] kaydetme, offline yayın [internet aracılığıyla eseri kaydedip daha sonra eserin, internet olmaksızın izlenmesine imkan veren izlenme yöntemi] dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kaydederek [download edilerek] veya kaydetmeyerek [streaming formatında] izlenmeye imkan veren her türlü talebe bağlı izlenme şekli, web, Catch Up, Mobil TV, Connected TV/Smart TV/Hybrid TV, IPTV, Web TV, İnternet TV, OTT vb. izlenme ve yayın şekli/yöntemleri ile ve bu izlenme ve yayın şekilleriyle sınırlı olmaksızın Sözleşme`nin imza Tarihi`nde var olan ya da imza Tarihi`nden sonra geliştirilecek, internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü izlenme ve yayın şekliyle ve İmza Tarihi`nde var olan ya da İmza Tarihi`nden sonra geliştirilecek internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü cihaz aracılığıyla Platform üzerinden umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Protokol`de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı`ya devrettiğimi/ devredeceğimi; özellikle belirtmek gerekir ki işbu maddede belirtilen umuma iletimin gereği olarak, ilgili Yapım`ın FSEK`in 21`inci maddesinde "İşleme", 22`nci maddesinde "Çoğaltma", 23`üncü maddesinde "Yayma", 24`üncü maddesinde "Temsil" ve 25`inci maddesinde İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim" hakkı adı altındaki mali haklarını ve FSEK`in 80-1`inci maddesinde belirtilen icracı sanatçılara ait komşu hakları, 80-2`nci maddesinde belirtilen yapımcıya ait hakları (bağlantılı hakları) da  kapsadığını kabul ettiğimi,

  Yapımcı`nın yurt içinde ve yurt dışında, Program`ın işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (televizyon, dijital platform, radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS, internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla)  umuma iletimi ve yeniden iletimi haklarını herhangi bir sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yasalar ve işbu Sözleşme`de yer alan kurallar çerçevesinde kullanmak ve dilerse tüm bu hakları sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel üçüncü kişilere devretmek, satmak, kiralamak ve kullandırmak yetkisine sahip olduğunu kabul ettiğimi,

  Yapımcı`nın mali ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı Yapımcı`dan herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ile bu konuların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  İşbu Mali Hak Devir Beyanı`nı  herhangi bir baskı altında kalmaksızın, tamamen özgür iradem ile kabul ederim.