O SES TÜRKİYE BAŞVURU

 • TV8/ACUN MEDYA YARIŞMA BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

  1. TARAFLAR

  • TV8, ACUN MEDYA ve http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

  1. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile TV8 ve ACUN MEDYA ile paylaşmıştır. TV8 ve ACUN MEDYA, paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanabilecektir. Başvuru Sahibi, TV8 ve ACUN MEDYA’nın paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda TV8 ve ACUN MEDYA’dan hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nu doldururken kullanmış olduğu videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Yarışma Kayıt Formu’nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve TV8 ve ACUN MEDYA’nın ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.

  • Başvuru Sahibi, YARIŞMA, TV8 ve ACUN MEDYA’nın ve grup şirketlerinin YARIŞMA dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

  • Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece TV8 ve ACUN MEDYA yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.

  • 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda yarışmacı olmaya hak kazansalar bile yarışmaya katılamazlar.

  • Başvuru Sahipleri’nin Yarışma Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler TV8 ve ACUN MEDYA’nın veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.

  • TV8 ve ACUN MEDYA yarışma formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Yarışma Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi’ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.

  1. TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

  • TV8, ACUN MEDYA ve http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

 • TV8/ACUN Medya Yarışma Başvuru Taahhütnamesini okudum ve kabul ediyorum
 •  ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.
  KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
  YARIŞMACI ADAYI AYDINLATMA METNİ

   

  Revizyon Tarihi: ……

  1. Amaç

  Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş. (“Acun Medya” veya “Şirket”), O Ses Türkiye yarışmacı adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.  

  Yarışmacı adayı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

  • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.   

  İşbu Aydınlatma Metni ile Acun Medya tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

  1. Yarışmacı Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

  Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, yarışmacı adaylarına ait kişisel veriler şunlardır;

  Kişisel Veri Kategorisi

  Kişisel Veri

  Kimlik

  Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum

  İletişim

  İş adresi, semt, yaşadığı ülke ve şehir, cep telefonu numarası, ev telefonu, iş telefonu, e-posta adresi

  Mesleki Deneyim

  Meslek bilgisi

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Fotoğraf, kişinin videosunda yer alan ses ve görüntü

  Diğer Bilgiler

  En son mezun olunan okul ve bölüm, sahip olunan çocuk bilgisi, eğitim durumu, müzik yeteneğine ve deneyimlerine ilişkin bilgiler, varsa daha önceki program/yarışma deneyimleri, kişinin kendisi, hayatı ve hedefleri ile ilgili görüşleri, hobileri, facebook hesabı, twitter hesabı, instagram hesabı

   

  Kişisel verileriniz başvuru yapmış olduğunuz internet sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz formda yer alan bilgi ve belgeler aracılığı ile elektronik ortamlarda ve stüdyo ziyaretiniz sırasında fiziksel ortamlarda görsel ve işitsel kayıt cihazları ile toplanmaktadır.

  1. Yarışmacı Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

  Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızın bulunduğu durumlarda ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak işlenecektir.

  Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir.

   

  İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz

  Kişisel Verileri

  İşleme Amacı

  Dayanılan Hukuki Sebep

  Kimlik

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

  İletişim

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

  Mesleki Deneyim

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

   

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

  Diğer Bilgiler

  • Yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yarışmacı adaylarının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  • Diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Açık Rıza Vermiş Olmanız (KVKK m. 5/I)

   

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

  1. Yarışmacı Adaylarının Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

  Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

  Aktarımın Amacı

  Alıcı Grubu

  • Acun Medya faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
  • Grup şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar
  • İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
  • İş ortakları
  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
  • Tedarikçiler
  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanılan uygulama/sistemlerin sunucularının yurtdışında yer alması
  • Yurtdışında bulunan tedarikçiler

   

  1. İlgili Kişilerin Sahip Olduğu Haklar

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Acun Medya, KVKK’dan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla kabul edecektir. Acun Medya, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

  İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline intranetten, https://www.tv8basvuru.com/basvuru/o-ses-turkiye/2 linkinden, ulaşabilirsiniz.

   

  Adres   : Levent Mah. Hayat Sk. No: 4 Beşiktaş/İstanbul

  E-posta : kvkkbasvuru@acunmedya.com

  KEP      : acunmedya@hs01.kep.tr 

 • (*) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım, onaylıyorum.
 • ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
  YARIŞMACI ADAYI AÇIK RIZA METNİ
  (O SES TÜRKİYE)

   

   

  ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş. (“Acun Medya”)’nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Yarışmacı Adayı Aydınlatma Metni’nde açıklandığı üzere;

   

  1. Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, iş adresi, semt, yaşadığı ülke ve şehir, cep telefonu numarası, ev telefonu, iş telefonu, e-posta adresi, meslek bilgisi, fotoğraf, videomda yer alan ses ve görüntü, en son mezun olunan okul ve bölüm, sahip olunan çocuk bilgisi, eğitim durumu, müzik yeteneği ve deneyimlerime ilişkin bilgiler, varsa daha önceki program/yarışma deneyimleri, kendim, hayatım ve hedeflerim ile ilgili görüşlerim, hobilerim, facebook hesabı, twitter hesabı ve instagram hesabı bilgilerimi diğer programlarda da yarışmacı adayı olarak değerlendirilmek ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlemesine ve tarafımla iletişime geçmesine ve

   

  1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanılan uygulama/sistemlerin sunucularının yurtdışında yer alması sebebiyle ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, iş adresi, semt, yaşadığı ülke ve şehir, cep telefonu numarası, ev telefonu, iş telefonu, e-posta adresi, meslek bilgisi, fotoğraf, videomda yer alan ses ve görüntü, en son mezun olunan okul ve bölüm, sahip olunan çocuk bilgisi, eğitim durumu, müzik yeteneği ve deneyimlerime ilişkin bilgiler, varsa daha önceki program/yarışma deneyimleri, kendim, hayatım ve hedeflerim ile ilgili görüşlerim, hobiler, facebook hesabı, twitter hesabı ve instagram hesabı bilgilerimi yurt dışında bulunan sunuculara ve tedarikçilere aktarmasını

  kabul ediyorum.

   

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek geri alabilir ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

 • (*) Yarışmaya ilişkin bilgilerin işlenmesine dair muvafakatnameyi okudum anladım ve onaylıyorum